Tag Archives: nodokļi

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir samaksa kura īpašniekam ir jāmaksā pašvaldībai kurā atrodas attiecīgai nekustamais īpašums. Ar šo nodokli apliek visu nekustamo īpašumu, zemi, ēkas, dažādas citas būves. Ar šo nodokli ir saskāries katrs kam pieder vai ir piederējis kāds nekustamais īpašums. Šis nodoklis ir maksājam katru gadu.

Šo nodokli ir jāmaksā attiecīgā īpašuma īpašniekam, ja tādi ir vairāki, piemēram ēka atrodas kopvaldījumā, tad katra īpašniek pienākums ir maksāt nodokļa summu atbilstošu viņam piederošajai daļai. Ja zeme vai māja ir valsts īpašums, tad nekustamā īpašuma nodokli apmaksā šī īpašuma lietotājs, īrnieks.

Šī nodokļa likmi piemēro balstoties uz dažādiem faktoriem. Dzīvojamajām mājām, māju daļām, un citām dzīvošanai izmantotām telpām, tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, tiek piemērotas trīs likmes, tās ir 0.2, 0.4 vai 0.6 % no kadastrālās vērtības. Atšķirības starp šīm likmēm nosaka īpašuma kopējā vērtība. Ja kadastrālā vērtība nepārsniedz 56915 eiro, tad tiek piemērota likme – 0.2%. Savukārt, ja kadastrālā vērtība pārsniedz 106715 eiro, tad tiek piemērota likme – 0.6%. Attiecīgi, starp šīm summām tiek piemērota likme – 0.4%. Šīs likmes iedalījums ir zināmā mērā taisnīgs, jo dārgāki īpašumi tiek aplikti ar lielāku likmi, tātad īpašums kurš maksā 30 tūkstošu nav aplikts ar tādu pašu likmi kā īpašums kurš maksā 120 tūkstošus.

Zeme un ēkas kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām tiek apliktas ar likmi – 1.5% no kadastrālās vērtības. Ja īpašnieka īpašumā ir neapstrādāta lauksaimniecības zeme un tā ir lielāka par vienu hektāru, tad to apliek ar papildus likmi 1.5% apmērā. Šo papildus likmi var piemērot arī dažādām papildus ēkām, garāžām un tamlīdzīgi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

Dažādus “graustus”, bīstamus vai vidi bojājošus nekustamos īpašumus apliek ar 3% nodokļa likmi. Tomēr, attiecībā pret graustiem, pašvaldība var noteikt arī citas nodokļu likmes, savā ziņā pēc saviem ieskatiem. Šādu pašu, 3%, likmi var piemērot arī būvprojektiem kuru pabeigšana ir ievilkusies ilgāk kā plānots. Tātad, ja ēkas celtniecība ļoti ievelkas vai tiek pārtraukta pilnībā, šim īpašumam var piemērot šo procentu likmi, tomēr arī šeit, pašvaldība var koriģēt šo likmi atkarībā no saviem ieskatiem. Iepriekš izdodot attiecīgu labojumu savos saistošajos noteikumos.

Īpašniekiem ir ļoti nozīmīgi iepazīties ar dažādajiem atvieglojumiem ko ir iespējams saņemt dažādās situācijās. Piemēram, ja esat maznodrošinātie vai politiski represētas personas jums ir iespējams saņemt zināmus atvieglojumus šī nodokļa maksāšanai. Tāpat ir ļoti svarīgi sekot līdzi savas pašvaldības saistošo noteikumu izmaiņām, lai nerastos pārsteigumi par to, ka jums maksājamā nodokļa summa ir, negaidīti, mainījusies. Ņemot vērā, ka šī nodokļa maksāšana notiek ik gadu, ir svarīgi pasekot izmaiņām kas var notikt tuvojoties jaunajam taksācijas gadam.

Advertisements

Ikgadējais auto nodoklis

Par automašīnu Latvijā jāmaksā vairāki nodokļi: transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, dabas resursu nodoklis, vieglo automobiļu nodoklis. Tikpat dārgi maksā arī auto uzturēšana: sezonas riepas, apkope, nepieciešamie šķidrumi, degviela, stāvvietas, apdrošināšanas. Šajā auto uzturēšanas izmaksu klāstā ikgadējais auto nodoklis neaizņem īpaši lielu vietu. Tomēr arī par to ir jādomā, ja vēlaties pirkt automašīnu.

Ik gadu maksātais transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis tiek aprēķināts, ievērojot auto pirmreizējo reģistrāciju – vai tā notikusi līdz 01.01.2005. vai pēc 01.01.2005. Vieglajiem automobiļiem, kas reģistrēti līdz 01.01.2005., nodokļa likmi nosaka pēc transportlīdzekļa pilnas masas, un šis nodoklis ir no 35,57 EUR līdz 256,12 EUR. Vieglajiem automobiļiem, pirmo reizi reģistrētiem pēc 01.01.2005., nodokļa likmi nosaka, summējot atbilstoši pilnās masas, motora tilpuma un motora maksimālās jaudas likmes, šī auto nodoklis sniedzas no 31,31 EUR līdz 657,37 EUR.

Skaidrs, ka jaunākām automobiļu markām ikgadējais transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis ir dārgāks, kā pārējām automašīnām. Tomēr parasti īpašnieka rocība arī attiecīgi ir augstāka, līdz ar to nevajadzētu rasties problēmām tā apmaksai.

Ko darīt, ja auto nodoklis tomēr iekrīt klēpī tikpat negaidīti kā zīle rokā? Izeja meklējama divējos veidos: iekrājot vai aizņemoties. Pirmais variants, ja nodokļa termiņš jau klauvē pie durvīm, visticamāk, būs jāatliek, jo ietaupījumi jāveido kādā noteiktā laika posmā. Tātad atliek aizņemšanās. Pat, ja būtisku iebildumu pret īstermiņa kredītiem nav, līdztekus var jau plānot nākamā gada nodokļa nomaksu par pašu līdzekļiem – laikus uzkrāti, tie nesagādās galvassāpes, kad pienāks maksāšanas periods (starp citu, pie reizes jāpadomā arī par citiem ar transportlīdzekļa pārvietošanās atļaujām saistītiem izdevumiem – tehniskās apskates izmaksām un tamlīdzīgi).

Īstermiņa aizņēmumi jeb distances kredīti, sākumā populāri kā izdzīvošanas līdzeklis, ir kļuvuši par palīgu neplānotās situācijās. Nepārmetiet sev, ka neesat laikus atcerējušies arī par auto nodokli. Rūpīgi aprēķiniet nepieciešamo summu, savas iespējas atmaksāt aizdevumu un mierīgi nokārtojiet aizņēmumu.

Nosacījumi ikvienam īstermiņa aizdevējam ir vieni un tie paši. Apskatīsim tos, jo visdrīzāk jūs formēsiet līgumu pie t.s. ātrajiem kreditētājiem. Banka izsniedz aizdevumus lielākiem pirkumiem, bet var aizņemties arī bankā. Šie noteikumi nav rakstīti nevienā līgumā, taču ikviens ātro kredītu devējs vēlas, lai viņa aizdevums tiktu apmaksāts, bet jūs gribat parūpēties par savu kredītvēsturi.

Vienmēr esiet pārliecināts par savu maksātspēju. Aprēķiniet summu, kādu varat atvēlēt mēneša maksājumiem. Tai, lai jūs ar kredītu justos ērti, pēc manām domām, jāsastāda ne vairāk, kā 20 % no jūsu ikmēneša ienākumiem. Attiecīgi aprēķiniet kredīta termiņu. Neņemiet kredītu, ja domājat pagarināt kredīta termiņu. Labāk izvēlieties ilgāku termiņu, bet ar pārliecību, ka katru mēnesi varēsiet maksāt noteikto summu. Salīdziniet dažādu kreditētāju piedāvājumus (comparo.lv, zuz.lv) un rūpīgi izlasiet līgumu.