Tag Archives: īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir samaksa kura īpašniekam ir jāmaksā pašvaldībai kurā atrodas attiecīgai nekustamais īpašums. Ar šo nodokli apliek visu nekustamo īpašumu, zemi, ēkas, dažādas citas būves. Ar šo nodokli ir saskāries katrs kam pieder vai ir piederējis kāds nekustamais īpašums. Šis nodoklis ir maksājam katru gadu.

Šo nodokli ir jāmaksā attiecīgā īpašuma īpašniekam, ja tādi ir vairāki, piemēram ēka atrodas kopvaldījumā, tad katra īpašniek pienākums ir maksāt nodokļa summu atbilstošu viņam piederošajai daļai. Ja zeme vai māja ir valsts īpašums, tad nekustamā īpašuma nodokli apmaksā šī īpašuma lietotājs, īrnieks.

Šī nodokļa likmi piemēro balstoties uz dažādiem faktoriem. Dzīvojamajām mājām, māju daļām, un citām dzīvošanai izmantotām telpām, tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, tiek piemērotas trīs likmes, tās ir 0.2, 0.4 vai 0.6 % no kadastrālās vērtības. Atšķirības starp šīm likmēm nosaka īpašuma kopējā vērtība. Ja kadastrālā vērtība nepārsniedz 56915 eiro, tad tiek piemērota likme – 0.2%. Savukārt, ja kadastrālā vērtība pārsniedz 106715 eiro, tad tiek piemērota likme – 0.6%. Attiecīgi, starp šīm summām tiek piemērota likme – 0.4%. Šīs likmes iedalījums ir zināmā mērā taisnīgs, jo dārgāki īpašumi tiek aplikti ar lielāku likmi, tātad īpašums kurš maksā 30 tūkstošu nav aplikts ar tādu pašu likmi kā īpašums kurš maksā 120 tūkstošus.

Zeme un ēkas kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām tiek apliktas ar likmi – 1.5% no kadastrālās vērtības. Ja īpašnieka īpašumā ir neapstrādāta lauksaimniecības zeme un tā ir lielāka par vienu hektāru, tad to apliek ar papildus likmi 1.5% apmērā. Šo papildus likmi var piemērot arī dažādām papildus ēkām, garāžām un tamlīdzīgi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

Dažādus “graustus”, bīstamus vai vidi bojājošus nekustamos īpašumus apliek ar 3% nodokļa likmi. Tomēr, attiecībā pret graustiem, pašvaldība var noteikt arī citas nodokļu likmes, savā ziņā pēc saviem ieskatiem. Šādu pašu, 3%, likmi var piemērot arī būvprojektiem kuru pabeigšana ir ievilkusies ilgāk kā plānots. Tātad, ja ēkas celtniecība ļoti ievelkas vai tiek pārtraukta pilnībā, šim īpašumam var piemērot šo procentu likmi, tomēr arī šeit, pašvaldība var koriģēt šo likmi atkarībā no saviem ieskatiem. Iepriekš izdodot attiecīgu labojumu savos saistošajos noteikumos.

Īpašniekiem ir ļoti nozīmīgi iepazīties ar dažādajiem atvieglojumiem ko ir iespējams saņemt dažādās situācijās. Piemēram, ja esat maznodrošinātie vai politiski represētas personas jums ir iespējams saņemt zināmus atvieglojumus šī nodokļa maksāšanai. Tāpat ir ļoti svarīgi sekot līdzi savas pašvaldības saistošo noteikumu izmaiņām, lai nerastos pārsteigumi par to, ka jums maksājamā nodokļa summa ir, negaidīti, mainījusies. Ņemot vērā, ka šī nodokļa maksāšana notiek ik gadu, ir svarīgi pasekot izmaiņām kas var notikt tuvojoties jaunajam taksācijas gadam.

Advertisements